Γραμματεία

Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος  - Προπτυχιακές Σπουδές

Νίκη Σχοινά (Προϊσταμένη)

Τηλ: 210 529 4662, Fax: 210 529 4662, email: gbiotech@aua.gr

 

Βεζύρη Ελένη

ΠΕ Βιολόγων  (διοικητικος)

Τηλ. 210 529 4363  email: gbiotech@aua.gr , vezyri@aua.gr

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών