Διοίκηση

Πρόεδρος

Καθηγητής Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Τηλ: 210 529 4321, email: phat@aua.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Νικόλαος Λάμπρου, Τηλ: 210 529 4308, email: lambrou@aua.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ

Καθηγητής Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Τηλ: 210 529 4321,  email: phat@aua.gr

Διευθυντές Εργαστηρίων

Εργαστήριο Γενετικής: Καθηγητής Ηλίας Ηλιόπουλος

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας: Καθηγητής Νικόλαος Λάμπρου

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας: Καθηγητής Πολυδεύκης Χατζόπουλος

Εργαστήριο Φυσικής: Αν. Καθηγητής Μιχαήλ Καρπούζας

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας: Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος