Επικοινωνία

 

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Πολυδεύκης Χατζόπουλος

Τηλ: 210 529 4321, email: phat@aua.gr

 

Γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γεράσιμος Δάρας

Τηλ: 210 529 4329,  email: gdaras@aua.gr , gdaras@aua.gr