Προσωπικό

Γραμματεία

Διοικητική υποστήριξη Τμήματος-Προπτυχιακές Σπουδές

     
Σχινά Νίκη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4662

 gbiotech@aua.gr

 

  4363

gbiotech@aua.gr

 

Γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών      

Εργαστήριο Γενετικής

Ηλιόπουλος Ηλίας Καθηγητής 4223 eliop@aua.gr
Μαριάννα Χατζηδημητρίου Αναπλ. Καθηγήτρια 4613 marianna@aua.gr
Βλαχάκης Δημήτριος Επικ. Καθηγητής 4323 dimvl@aua.gr
Κοσμίδης Νικόλαος Επικ. Καθηγητής 4617 ncosmidis@aua.gr
Ντούνη Ελένη Επίκ. Καθηγήτρια 4372 douni@aua.gr
Θηραίου Τριάς Επίκ. Καθηγήτρια 4323 thireou@aua.gr
Κουμάντου Βασιλική Λέκτορας 4645 koumandou@aua.gr
Παπαθανασοπούλου Αίγλη ΕΔΙΠ  4371 ginf4paa@aua.gr

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Λάμπρου Νικόλαος Καθηγητής 4308 lambrou@aua.gr
Κλώνης Ιωάννης Καθηγητής 4311 ydc@aua.gr
Παππά Ευαγγελία ΕΔΙΠ 4314 epappa@aua.gr

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Χατζόπουλος Πολυδεύκης Καθηγητής 4321 phat@aua.gr
Κούρτη Ιωάννα Αναπλ. Καθηγήτρια 4615 akourti@aua.gr
Μηλιώνη Δήμητρα Επικ. Καθηγήτρια 4348 dmilioni@aua.gr
Ρήγας Σταμάτιος Επικ. Καθηγητής 4210 srigas@aua.gr
Φλεμετάκης Εμμανουήλ Επικ. Καθηγητής 4343 mflem@aua.gr
Χατζησταύρου Έλλη ΕΤΕΠ 4329 elhat@aua.gr

Εργαστήριο Φυσικής

Καρπούζας Μιχαήλ Αναπλ. Καθηγητής  4221 mkarp@aua.gr
Αλβέρτος Νικόλαος Επικ. Καθηγητής 4229 alvertos@aua.gr
Μπεθάνης Κων/νος Επικ. Καθηγητής 4211 gphy4bek@aua.gr
Κοκκίνου Αρετή ΕΔΙΠ 4222 akokkinou@aua.gr
Παπανδρέου Νικόλαος ΕΔΙΠ 4225 papandre@aua.gr
Τζαμαλής Παύλος ΕΔΙΠ 4217 ptzamalis@aua.gr
Τσορτέκη Φραντζέσκα ΕΔΙΠ 4215 frant@aua.gr
Χρονόπουλος Κων/νος ΕΔΙΠ 4232 kchrono@aua.gr
Σπανόπουλος Χαράλαμπος ΕΤΕΠ 4232 hs@aua.gr

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Κίντζιος Σπυρίδων Καθηγητής 4292 skin@aua.gr
Μοσχοπούλου Γεωργία Επίκ. Καθηγήτρια 4292 geo_mos@aua.gr

 

Για πρόσβαση από εξωτερική γραμμή: 210 529 xxxx