Τοποθεσία

H Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου Χασιώτη.
Τo Εργαστήριo Γενετικής  στεγάζεται στον 1o και 2ο όροφο του Κτιρίου Χασιώτη.
Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Χασιώτη και πίσω από τα Πράσινα Αμφιθέατρα.
Το Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας στεγάζεται πίσω από τα Πράσινα Αμφιθέατρα.
Το Εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Χασιώτη.