Στατιστική

Στατιστική (3ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 105).

Περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Βασικές έννοιες πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Βασικές θεωρητικές κατανομές. Περιγραφική στατιστική. (Πίνακες συχνοτήτων. Διαγράμματα. Χαρακτηριστικά θέσεως και διασποράς). Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Έλεγχοι χ2. Ανάλυση διασποράς, με έναν και δύο παράγοντες. Απλή γραμμική παλινδρόμηση.