Γενική Αμπελουργία

Γενική Αμπελουργία (7ο Εξ / Επιλογής / Κορμού / Κωδ.Μηχ. 115).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Μανόλης Σταυρακάκης, Αικατερίνη Μπινιάρη, Χαράλαμπος Συμινής.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Γεώργιος Παπαδάκης, Δέσποινα Μπούζα, Αικατερίνη Μπινιάρη, Χαράλαμπος Συμινής.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα αμπελουργικά προϊόντα (σταφίδες, κρασί, επιτραπέζια σταφύλια, χυμός σταφυλιού). Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μελέτη του φυτού της αμπέλου. Ρίζα (μορφολογία, ανατομία ρίζας, ιδιότητες ριζικού συστήματος). Βλαστός (μορφολογία, ανατομία βλαστού, ιδιότητες). Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα (αρχές, μεθοδολογία, συστήματα μόρφωσης και υποστύλωσης των πρέμνων, συστήματα κλαδέματος καρποφορίας). Χλωρά κλαδέματα (κορυφολόγημα, βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα, χαραγή, αραίωμα φορτίου, εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών). Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και μητρικής φυτείας. Καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση, άρδευση). Τρυγητός.
Εργ. ασκήσεις: