Γενική Μικροβιολογία

Γενική Μικροβιολογία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 1280).

Διδάσκεται στα Τμήματα  Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργιών, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Κατινάκης Παναγιώτης, Ταµπακάκη Αναστασία, Ζερβάκης  Γεώργιος, Γεωργακόπουλος  ∆ηµήτριος.

Διδάσκοντες εργαστηρίουΤαµπακάκη Αναστασία, Ζερβάκης  Γεώργιος, Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης, Γεωργακόπουλος  ∆ηµήτριος, Κεφαλογιάννη  Ηώ.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Βιολογία των μικροοργανισμών, εξέλιξη και συστηματική κατάταξη προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών μικροοργανισμών.

Περιεχόμενα θεωρίας: Ι. Αρχές της μικροβιολογίας. 1. Μικροοργανισμοί και μικροβιολογία. 2. Επισκόπηση της μικροβιακής ζωής. 3. Κυτταρική δομή και λειτουργία. 4. Θρέψη, εργαστηριακή καλλιέργεια και μεταβολισμός των μικροοργανισμών. 5. Μικροβιακή αύξηση. 6. Αρχές της μικροβιακής μοριακής βιολογίας . 7. Εισαγωγή στην ιολογία. 8. Ιοί βακτηρίων, φυτών και ζώων. ΙΙ. Εξελικτική μικροβιολογία και μικροβιακή ποικιλότητα.9. Μικροβιακή εξέλιξη και συστηματική. 10. Προκαρυωτική ποικιλότητα: Βακτήρια. 11. Προκαρυωτική ποικιλότητα: Αρχαία. 12. Βιολογία του ευκαρυωτικού κυττάρου και ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. 13. Οι μύκητες: μορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινόμηση.
Εργ. ασκήσεις: Μορφολογία των κυριότερων κλάσεων των Μυκήτων και Ωομυκήτων. Μορφολογία και χρώση Βακτηρίων.