Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών

Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (7ο Εξ / Επιλογής / Κωδ.Μηχ. 144).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Πηνελόπη Μπεμπέλη, Γεώργιος Σκαράκης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Πηνελόπη Μπεμπέλη, Γεώργιος Σκαράκης, Ανδρέας Βολουδάκης, Ελένη Τάνη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Καταγωγή, εξέλιξη και αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. Εισαγωγή γενετικού υλικού. 2. Θεωρητικές βάσεις της βελτίωσης: Η γενετική του υβριδισμού. Επιλογή για ποσοτικά χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της ετέρωσης. 3. Βελτίωση αυτογονιμοποιούμενων ειδών: Βελτίωση καθαρών σειρών. Γενεαλογική βελτίωση. Καταγωγή από μεμονωμένους σπόρους. Αναδιασταύρωση. Ανάμεικτες ποικιλίες. Μαζικοί πληθυσμοί. Διαλληλικό επιλεκτικό σύστημα συζεύξεων. 4. Βελτίωση σταυρογονιμοποιούμενων φυτών: Υβρίδια και μέθοδοι παραγωγής τους. Συνθετικές ποικιλίες. Επαναλαμβανόμενη επιλογή (ενδοπληθυσμιακή και διαπληθυσμιακή). 5. Ειδικές μέθοδοι βελτίωσης: Τεχνητός πολυειδισμός. Η γενετική μηχανική στη βελτίωση των φυτών. Βελτίωση φυτών με μεταλλάξεις. Απλοειδική βελτίωση. Βελτίωση των φυτών με μακρινές διασταυρώσεις. 6. Μετά τη βελτίωση: Η διατήρηση και ο πολλαπλασιασμός των ποικιλιών.
Εργ. ασκήσεις: