Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (9ο Εξ / Επιλογής / Κωδ.Μηχ. 16).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Αντώνιος Κομινάκης, Αριάδνη-Λουκία Χάγιερ, Κουτσούλη Παναγιώτα.

Διδάσκοντες εργαστηρίουΑντώνιος Κομινάκης, Αριάδνη-Λουκία Χάγιερ, Κουτσούλη Παναγιώτα.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Σκοπός του μαθήματος ‘Αρχές ΓΒ’ είναι η γνωριμία του φοιτητή με τις βασικές αρχές της Γενετικής Πληθυσμών και της Ποσοτικής Γενετικής. Ειδικότερα, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ γενετικής ισορροπίας – γενετικής σύστασης - τρόπου δράσης των γονιδίων και του επιπέδου των (ανα)παραγωγικών αποδόσεων καθώς και η κατανόηση της φύσης και του μηχανισμού κληρονόμησης των (ανα)παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων.
Εργ. ασκήσεις: