Γενική και Ανόργανη Χημεία

Γενική και Ανόργανη Χημεία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 160).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Κωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα

Διδάσκοντες εργαστηρίουΚωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα, Κουλαδούρος Ηλίας, Μίχου Αναστασία, Μπούζας Εµµανουήλ, ∆αφερέρα ∆ήµητρα.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Εισαγωγή (Διάφορα ατομικά πρότυπα - Περιοδικό σύστημα ατόμων - Ηλεκτροαρνητικότητα) 2. Χημικοί δεσμοί (Ομοιοπολικός, ημιπολικός, μεταλλικός και υδρογονικός δεσμός)- Σύμπλοκες ενώσεις (Ονοματολογία - Μαγνητικές Ιδιότητες - Θεωρία σθένους, δεσμού, κρυσταλλικού πεδίου - Θεώρημα John-Teller - Εξήγηση χρώματος - Βιολογική σημασία συμπλόκων ενώσεων) 3. Χημικές ισορροπίες - Ιοντικές ισορροπίες (Οξέα, βάσεις, άλατα - Σχηματισμός ιζημάτων - Τιτλοδομετρία - Οξειδοαναγωγικά συστήματα - Σχέσεις ελευθέρας ενέργειας και ηλεκτρεγερτικής δύναμης - Γαλβανικά στοιχεία) 4. Χημική θερμοδυναμική (Ενθαλπία - Ελεύθερη ενέργεια - Εξίσωση Gibbs) 5. Διαλύματα (Κλασματική απόσταξη - Αζεοτροπικά μίγματα) 6. Χημική κινητική (Νόμος ταχύτητας αντίδρασης, τάξη αντίδρασης, μηχανισμός αντιδράσεων, θεωρία μεταβατικής κατάστασης - Κινητική ενζύμων - Κατάλυση - Αρχή μικροσκοπικής αντιστρεπτότητας) 7. Ονοματολογία και ιδιότητες ανόργανων ενώσεων και στοιχείων γεωπονικού ενδιαφέροντος (Ν, S, P, K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Zn κ.α.)
Εργ. ασκήσεις: 1. Άσκηση 1η: Αντιδράσεις κατιόντων 1ης ομάδας 2. Άσκηση 2η: Ανάλυση γνωστού δείγματος κατιόντων 1ης ομάδας 3. Άσκηση 3η: Ανάλυση αγνώστου δείγματος κατιόντων 1ης ομάδας 4. Άσκηση 4η: Αντιδράσεις κατιόντων 2ης, 3ης, και 4ης ομάδας 5. Άσκηση 5η: Οξυμετρία - Αλκαλιμετρία 1 6. Άσκηση 6η: Αλκαλιμετρία - Οξυμετρία 2 7. Άσκηση 7η: Μαγγανιομετρία 8. Άσκηση 8η: Μέτρηση σκληρότητας ύδατος