Πολιτική Οικονομία

Πολιτική Οικονομία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κορμού / Κωδ.Μηχ. 1940).

Περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Παύλος Καρανικόλας.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Εισαγωγή. Μεθοδολογικά και άλλα προλεγόμενα. Η οικονομική επανάσταση και η εμφάνιση της οικονομικής. Η εμφάνιση και εδραίωση της αγοράς. Ο σύγχρονος Καπιταλισμός. Τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα της Πολιτικής Οικονομίας. Οι βασικές Σχολές της Πολιτικής Οικονομίας. Ριζοσπαστικές Προσεγγίσεις. Η Νεοκλασική Σχολή. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα. Η καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος. Ο μηχανισμός της αγοράς και η δυναμική του. Οι ατέλειες του μηχανισμού της αγοράς. Ο οικονομικός ρόλος του Κράτους. Οι τρόποι και τα μέσα παρέμβασης του Κράτους στην οικονομία. Η ζήτηση των αγαθών. Ελαστικότητες. Η προσφορά των αγαθών. Αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης και ο προσδιορισμός της τιμής. Μορφές Αγοράς (Τιμές και παραγωγή στον πλήρη ανταγωνισμό. Τιμή και παραγωγή στο μονοπώλιο. Άλλες μορφές ατελούς ανταγωνισμού). Εισαγωγή στη Μακροοικονομική. Η θεωρητική θεμελίωση του Διεθνούς Εμπορίου. Δασμολογική Προστασία. Ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Ανακεφαλαίωση διαφορών Νεοκλασικής Οικονομικής και Πολιτικής Οικονομίας και κριτική προσέγγιση της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης.