Βιοτεχνολογία Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών (8ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 205).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Πολυδεύκης Χατζόπουλος.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Δήμητρα Μηλιώνη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Κατανόηση της τεχνολογικής προόδου που αναπτύσσεται διαρκώς μέσα από τον τομέα της μοριακής βιολογίας και της γενετικής για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. Η γνώση αυτή που αφορά σε μία επιστημονική περιοχή με τεράστιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο,με ολοένα αυξανόμενες επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις της γίνεται κτήμα των φοιτητών.
Περιεχόμενα θεωρίας: Αρχές γονιδιακού χειρισμού. Agrobacterium και μεταφορά DNA. Φορείς και διαγονιδιακά φυτά. Ιστοκαλλιέργεια-κυτταροκαλλιέργεια. Ηλεκτροπόρωση. Βομβαρδισμός σωματιδίων. Χημική και μηχανική μεταφορά γονιδίων. Γονιδιακή στόχευση. Μοριακή βελτίωση. Εφαρμογές. Η διαλεκτική της βιοηθικής, της πατέντας και των κανονισμών.
Εργ. ασκήσεις: Προετοιμασία δεκτικών κυττάρων Agrobacterium tumefaciens . Μετασχηματισμός αγροβακτηρίου με τη μέθοδο του ηλεκτρικού παλμού. Ανίχνευση μετασχηματισμένων αποικιών με τη μέθοδο του PCR. Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών Arabidopsis με τη χρήση Agrobacterium tumefaciens (in planta μετασχηματισμός). Προετοιμασία θρεπτικών μέσων τριπλής επιλογής. Επιλογή γενετικά τροποποιημένων φυτών Arabidopsis. Παροδική έκφραση διαγονιδίων GFP σε φυτά καπνού (Nicotiana benthamiana). Ιστοχημική ανίχνευση του γονιδίου αναφοράς GUS σε μετασχηματισμένα φυτά Arabidopsis.