Βιολογία Κυττάρου

Βιολογία Κυττάρου (1ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 2790).

Διδάσκεται στο Τμήμα  Βιοτεχνολογίας και στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Σταμάτης Ρήγας, Σπυρίδων Κίντζιος, Κωνσταντίνος Φασσέας.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Σταμάτης Ρήγας, Σπυρίδων Κίντζιος, Κωνσταντίνος Φασσέας.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Τρόποι μελέτης των κυττάρων. 2. Οι κυτταρικές δομές και οι λειτουργίες τους. Η λεπτή δομή της πλασματικής μεμβράνης. Εξαρτήματα της μεμβράνης: Μικρολάχνες, σύνδεσμοι, συνάψεις, πλασμοδέσμες. Εξωκυτταρικές ουσίες. Οργανίδια μετατροπής ενέργειας: μιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες. Υπεροξυσώματα. Ριβοσώματα. Ενδοπλασματικό δίκτυο. Σύστημα Golgi. Ο πυρήνας. Ο κυτταροσκελετός. Οι μικροσωληνίσκοι. Τα κεντροσωμάτια οι βλεφαρίδες και τα μαστίγια. 3. Ανάπτυξη κυττάρου - Κυτταροδιαίρεση - Διαφοροποίηση. 4. Η ιεραρχία στην πολυπλοκότητα της οργάνωσης των οργανισμών: Πρωτοπλασμικό επίπεδο οργάνωσης. Κυτταρικό επίπεδο οργάνωσης. Επίπεδο οργάνωσης ιστού. Επίπεδο οργάνωσης συστήματος οργάνων. 5. Στοιχεία ιστολογίας ανώτερων ζώων. 6. Το ανοσοποιητικό σύστημα: Η κυτταρική βάση της ανοσίας. Οι λειτουργικές ιδιότητες των αντισωμάτων. Η δημιουργία διαφορετικών αντισωμάτων.
Εργ. ασκήσεις: 1. Μετρήσεις με το μικροσκόπιο. 2. Η ζωή στο νερό με το μικροσκόπιο. 3. Οι ζωικοί ιστοί. 4. Επίδειξη προετοιμασίας παρασκευασμάτων για το ΗΜΔ. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο. 5. Επίδειξη προετοιμασίας παρασκευασμάτων για το ΗΜΣ. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο. 6. Αναγνώριση δομών όπως παρατηρούνται με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο.