Γενική και Συστηματική Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία

Γενική και Συστηματική Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κορμού / Κωδ.Μηχ. 2815).

Περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρίας και 3 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Νικόλαος Εμμανουήλ, Ιωάννης Γιαννακού, Γεώργιος Παπαδούλης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Νικόλαος Εμμανουήλ, Γεώργιος Φίνος, Ιωάννης Γιαννακού, Γεώργιος Παπαδούλης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Εισαγωγή - Κλάδοι της Ζωολογίας. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών. Ταξινόμηση, φυλογένεση, καταγωγή και εξέλιξη των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα φύλα. Στοιχεία Γεωργικής Ζωολογίας.

Εργ. ασκήσεις:

Αναγνωριση ζωικών ειδών γεωργικού ενδιαφέροντος. Δημιουργία εντομολογίου.