Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών (2ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 3330).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας και 3 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Νικόλαος Λορέντζος.

Διδάσκοντες εργαστηρίουΛορέντζος Νικόλαος, Τσιλιγκιρίδης  Θεόδωρος, Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Γιαλούρης  Κωνσταντίνος, Λαγογιάννης  Γεώργιος, Mαλιάππης Μιχαήλ, Μακρανδρέου Αθανάσιος, Κόκκας ∆ηµήτριος.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Περιεχόμενα θεωρίας:

 • Αλγόριθμοι και Επίλυση Προβλημάτων, 
 • Εισαγωγή στον  δομημένο και αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό
 • Περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος
 • Τύποι δεδομένων
 • Τύποι οριζόμενοι από τον χρήστη
 • Μεταβλητές, Εκφράσεις-Αριθμητικοί Υπολογισμοί
 • Χειρισμός έτοιμων αντικειμένων
 • Είσοδος/έξοδος δεδομένων
 • Συνθήκες - Δομές Απόφασης 
 • Δομές Επανάληψης
 • Διαχείριση Πινάκων
 • Ενσωματωμένες Συναρτήσεις και  Διαδικασίες
 • Συναρτήσεις και Διαδικασίες του χρήστη
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Τεχνικές δημιουργίας διεπαφής χρήστη-υπολογιστή
 • Διασύνδεση προγράμματος με άλλα περιβάλλοντα
 • Έλεγχος προγράμματος-Διαχείριση λαθών

Εργ. ασκήσεις:

 1.