Γεωργική Φαρμακολογία

Γεωργική Φαρμακολογία (9ο Εξ / Επιλογής / Κωδ.Μηχ. 2955).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Φωτεινή Φλουρή.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Φωτεινή Φλουρή, Αναστάσιος Μαλανδράκης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Περιεχόμενα θεωρίας

Τάσεις στη σύγχρονη φυτοπροστασία. Βιολογική δράση Φ.Π. (μηχανισμοί δράσης,
εκλεκτικότητα). Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (Φ.Π.) στο περιβάλλον. Η τύχη και η συμπεριφορά των Φ.Π. στο περιβάλλον.
Υπολείμματα Φ.Π. στο γεωργικό περιβάλον. Τοξικολογία των Φ.Π. Παράγοντες που
επηρεάζουν το μέγεθος της επίδρασης των Φ.Π. στο περιβάλλον. Ανθεκτικότητα των
φυτοπαρασίτων στα Φ.Π. Μυκητοκτόνα και μυκοτοξίνες. Προσδιορισμός του κινδύνου για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των Φ.Π. Ωφέλειες και κίνδυνοι από τη
χρήση των Φ.Π. Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π. και μυκοτοξινών
στα τρόφιμα και το περιβάλλον.

Εργαστηριακές ασκήσεις
Μέθοδοι προστασίας φυτικής παραγωγής-χημική φυτοπροστασία. Κατηγορίες
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τυποποίηση Φ.Π. (μορφές σκευασμάτων, σύσταση).
Χρήση Φ.Π. (επιλογή, εφαρμογή, προφυλάξεις, προβλήματα).