Έλεγχος Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων

Έλεγχος Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων (5ο Εξ / Επιλογής / Κορμού / Κωδ.Μηχ. 3005).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελευθέριος Δροσινός.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Ελευθέριος Δροσινός, Μαρία Γιαλιτάκη, Μαρία Καπάνταη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Έννοια της ποιότητας και αρχές του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αρχές διαχείρισης ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων. Ανάλυση των συντελεστών ποιότητας και εργαστηριακή, μακροσκοπική και οργανοληπτική αξιολόγηση τούτων.
Εργ. ασκήσεις: