Αγγλικά I

Αγγλικά I (1ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κορμού / Κωδ.Μηχ. 44).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Κακριδά, Έλλη Μαρμαρά, Ανυ-Μαίρη Αρσαγκούνη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: