Γενική Γεωργία

Γενική Γεωργία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό/ Κωδ.Μηχ. 450).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Οικονόµου - Αντώνακα Γαρυφαλλιά, Τραυλός Ηλίας.

Διδάσκοντες εργαστηρίουΟικονόµου - Αντώνακα Γαρυφαλλιά, Μπιλάλης ∆ηµήτριος, Παπαθεοχάρη Αικατερίνη  - Γιολάντα, Παπαστυλιανού-Παπασωτηρίου  Θηρεσία-Παναγιώτα, Τραυλός Ηλίας, Ευθυµιάδου - Κουλοβάκη Ευσταθία, Τσιώρος Στυλιανός.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία, άνεμος, εξατμισοϊκανότητα και συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα) στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Δυνατότητες παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής. Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος (υφή, δομή, πορώδες θερμοκρασία, υδατοπεριεκτικότητα, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά) στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Παρεμβάσεις στο εδαφικό περιβάλλον (Λίπανση: ανόργανη, οργανική, χλωρή λίπανση. Κατεργασία εδάφους: είδη και στόχοι, επίδραση στα εδαφικά και φυτικά χαρακτηριστικά , μηχανήματα, χρόνος παρεμβάσεων, μειωμένη καλλιέργεια - ακαλλιέργεια εδάφους). εναλλαγή καλλιεργειών (στόχοι και βασικές αρχές, μονοκαλλιέργεια, αγρανάπαυση, αμειψισπορές σε ξηρικές και αρδευόμενες περιοχές, επίσπορες και ενδιάμεσες καλλιέργειες).
Εργ. ασκήσεις: