Αγγλικά ΙV

Αγγλικά ΙV (4ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 47).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Κακριδά.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: