Αγγλικά V

Αγγλικά V (5ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 48).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Κακριδά.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: