Αγγλικά VΙ

Αγγλικά VΙ (6ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 49).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Κακριδά.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: