Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών

Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών (7ο Εξ / Υποχρεωτικό / Ειδικότητας / Κωδ.Μηχ. 505).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα  Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Αναστασία Ταμπακάκη.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Αναστασία Ταμπακάκη, Ηώ Κεφαλογιάννη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Αρχές γενετικής μηχανικής στη βιοτεχνολογία μικροοργανισμών- Στρατηγικές γενετικής τροποποίησης μικροοργανισμών -Παραδείγματα εφαρμογών των μικροοργανισμών στη Βιοτεχνολογία.
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Συνοπτική παρουσίαση αρχών γενετικής μηχανικής, μοριακά εργαλεία (κλωνοποίηση, ξενιστές, φορείς DNA), μεταλλαξιγένεση, μεταθετά στοιχεία. 2. Ρύθμιση μεταβολικών διεργασιών (ρύθμιση οπερονίων). 3. Πρότυπα συστήματα έκφρασης μικροοργανισμών. 4. Παραδείγματα σύνθεσης εμπορικών προϊόντων από ανασυνδυασμένους μικροοργανισμούς (ενδονουκλεάσες περιορισμού, χρωστικές, αμινοξέα, αντιβιοτικά, βιταμίνες). 5. Βιοαποδομήσεις από ανασυνδυασμένους μικροοργανισμούς. 6. Χρησιμοποίηση βιομάζας από ανασυνδυασμένους μικροοργανισμούς. 7. Παραγωγή μικροβιακών μολυσμάτων. 8. Βιολογική καταπολέμηση παθογόνων φυτών, χρήση ανασυνδυασμένων μικροοργανισμών. 9. Βιολογική καταπολέμηση εχθρών φυτών, χρήση ανασυνδυασμένων μικροοργανισμών. 10. Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση της Βιοτεχνολογίας. Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
Εργ. ασκήσεις: 1. Κομποστοποίηση αγροβιομηχανικών υποπροϊόντων. 2. Κυτταρινόλυση. Παραγωγή κυτταρινολυτικών ενζύμων από μύκητες. 3.Καλλιέργεια εδώδιμων μανιταριών (Pleurotus, Agaricus κ.α.). 4. Διόρθωση μετάλλαξης με γονιδιωματικό κλώνο. 5.Παρεμπόδιση φυτοπαθογόνων μυκήτων in vitro. 6. Eκφραση και καθαρισμός πρωτεϊνης GFP με χρωματογραφία συγγένειας. 7. Δημιουργία μεταλλαγών σε κύτταρα σακχαρομύκητα με την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας.