Φυσική Α

Φυσική Α(1ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 565).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Καρπούζας Μιχαήλ.

Διδάσκοντες εργαστηρίουΚαρπούζας Μιχαήλ, Μπεθάνης Κωνσταντίνος, Αλβέρτος  Νικόλαος, Κόκκινου Αρετή, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Περιεχόμενα θεωρίας:

1. Μηχανική Ρευστών. Πυκνότητα, Πίεση, Αρχή του Pascal, Άνωση, Επιφανειακή Τάση, Τριχοειδή φαινόμενα. 2. Μηχανική Ρευστών. Ροή ρευστών, Εξίσωση Bernoulli, Ιξώδες, Τυρβώδης ροή. 3. Θερμότητα. Θερμοκρασία, Κλίμακες, Θερμόμετρα, Θερμική διαστολή, Ποσότητα Θερμότητας, Θερμοχωρητικότητα, Θερμιδομετρία, Διάδοση Θερμότητας. 4. Θερμικές ιδιότητες της ύλης. Καταστατικές εξισώσεις, Μοριακές ιδιότητες ύλης, Κινητικό μοντέλο ιδανικού αερίου, Θερμοχωρητικότητα, Μοριακές ταχύτητες, φάσεις της ύλης. 5. Θερμοδυναμική. Έργο, Ενέργεια, Εσωτερική ενέργεια, 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα Θερμοδυναμικές μεταβολές, Θερμοχωρητικότητες. Αδιαβατικές μεταβολές ιδανικού αερίου. 6. Θερμοδυναμική. 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα. Θερμικές & Ψυκτικές Μηχανές, Κύκλος του Carnοt, Εντροπία, ενεργειακές πηγές. 7. Οπτική. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Ανάκλαση, Διάθλαση, Διασκεδασμός, Πόλωση, Σκέδαση. 8. Γεωμετρική Οπτική. Ανάκλαση σε επίπεδη και σφαιρική επιφάνεια, Κάτοπτρα, Φακοί. 9. Ειδικά θέματα Οπτικής. Οπτικά όργανα, Φωτογραφική μηχανή, οφθαλμός, Μικροσκόπιο, Περίθλαση (περιληπτικά), Περίθλαση ακτίνων Χ από κρύσταλλο, διακριτική ικανότητα. 10. Ατομική Φυσική. Φωτόνια, εκπομπή και απορρόφηση φωτός, γραμμικά φάσματα, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, άτομο του Bohr, Ακτίνες Χ, συνεχή φάσματα. 11. Κυματική φύση σωματίδιων. Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός, κύματα de broglie, περίθλαση ηλεκτρονίων, αρχή αβεβαιότητας, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, κυματοσυναρτήσεις. 12. Πυρηνική Φυσική. Ραδιενέργεια, ρυθμοί διάσπασης, βιολογικές επιπτώσεις.

Εργ. ασκήσεις:

Σφάλματα μετρήσεων. Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων. Μέτρηση διαστάσεων. Φάσμα
απορροφήσεως στην περιοχή του ορατού. Πολωσίμετρο-οπτικώς ενεργά υλικά.
Απορρόφηση ακτινοβολίας γ από την ύλη. Τριχοειδές φαινόμενο. Μέτρηση του συντελεστή
ιξώδους ρευστού. Η ειδική θερμότητα υγρού.