Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Διατροφή Αγροτικών Ζώων (2ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 680).

Περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Κωνσταντίνος Μουντζούρης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Μουντζούρης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών. Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες. Φυσιολογία θρέψεως (λήψη και πέψη τροφής, μεταβολισμός, συμβολή των συστατικών της τροφής στη θρέψη του οργανισμού, κατανομή και αξιοποίηση της ενέργειας της τροφής, μεταβολισμός και βιολογική αξία πρωτεϊνών, φυσιολογικός ρόλος ανοργάνων στοιχείων και βιταμινών, ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά). Διατροφή και ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων. Αρχές διατροφής ζώων. Αποτελεσματικότητα διατροφής. Συστήματα διατροφής. Διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, αγελάδων κρεοπαραγωγικού τύπου, αναπτυσσόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πτηνών.
Εργ. ασκήσεις: