Φυτογεωγραφία

Φυτογεωγραφία (5ο Εξ / Επιλογής / Ειδικότητας / Κωδ.Μηχ. 148).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Παναγιώτης Τρίγκας.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Παναγιώτης Τρίγκας, Ελένη Παπάζογλου.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Περιεχόμενα θεωρίας:

Ενότητα Ι. Χωρολογία των φυτών: Περιοχές εξάπλωσης. Ενδημισμός. Κέντρα εξέλιξης. Χλωριδικά βασίλεια. Χλωριδικές περιοχές. Η βλάστηση της Ελλάδας. Χωρική κατανομή του πλούτου των φυτικών ειδών.
Ενότητα ΙΙ. Ιστορική φυτογεωγραφία: Φυτικά απολιθώματα. Γυρεολογία. Ιστορική εξέλιξη των χλωρίδων.
Ενότητα ΙΙΙ. Νησιωτική φυτογεωγραφία: Νησιωτικά περιβάλλοντα. Θεωρία ισορροπίας της νησιωτικής βιογεωγραφίας. Αντικατάσταση. Νησιωτική εξέλιξη.

Εργ. ασκήσεις:

Παράγοντες που επηρεάζουν τον πλούτο των φυτικών ειδών στα νησιά του Αιγαίου. Παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των ενδημικών ειδών στα νησιά του Αιγαίου. Υψομετρική κατανομή του πλούτου των φυτικών ειδών στα όρη της Ελλάδας (διερεύνηση διαφορετικών μοντέλων).

Παρουσιάσεις

ΣυνημμένοΜέγεθος
Φυτογεωγραφία 19.66 MB
Φυτογεωγραφία 24.41 MB
Φυτογεωγραφία 33.36 MB