Δήμητρα Μηλιώνη-Βιογραφικό Σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2105294348
web: http://gbt.aua.gr/el/content/node/D-Mpersonal
email: dmilioni@aua.gr

Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχίο Βιολογίας του τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1989).
2. Διδακτορική διατριβή στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο: “Μοριακή ανάλυση θερμοεπαγόμενων γονιδίων στα φυτά", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλου (1992-1997).

Διακρίσεις

1. Υποτροφία ECC (Ευρωπαϊκής Ένωσης), στα πλαίσια προγράμματος συνεργασίας με το Ινστιτούτο ‘’John Innes Centre’’ της Αγγλίας με τίτλο: “Molecular Genetic Regulation of Embryo Development in Oilseeds“ (1993).
2. Υποτροφία ΕΜΒΟ (European Molecular Biology Organization-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας) στα πλαίσια υποβληθέντος προγράμματος μοριακής και γενετικής ανάλυσης ρυθμιστικών παραγόντων που εμπλέκονται στην εμβρυογένεση στην ελαιοκράμβη (1994).
3. Μεταδιδακτορική υπότροφος της Ευρωπαϊκής κοινότητας στα πλαίσια του 5ου προγράμματος: Marie Curie Individual Fellowships (2000-2002).
4. Μεταδιδακτορική υπότροφος της Ευρωπαϊκής κοινότητας στα πλαίσια του 5ου προγράμματος: Marie Curie Return Fellowships (2003).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1. Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Βιοχημείας, Ενζυμικής Τεχνολογίας, Μικροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008-σήμερα).
2. Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία, Τομέας Βιοχημείας, Ενζυμικής Τεχνολογίας, Μικροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003- 2007).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Μοριακοί μηχανισμοί και γονίδια που εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των κυτταρικών τύπων που συνιστούν τον αγωγό ιστό των φυτικών οργανισμών.
2. Ο ρόλος του Hsp90 τσαπερονίου των φυτών στα μονοπάτια ανάπτυξης και μεταγωγής σήματος. Hsp90 και καταπονήσεις.
3. Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στα «ενεργειακά φυτά».

(Κυριότερα) Δημοσιεύματα

1. Daras G., Rigas S., Penning B., Milioni D., McCann CM., Carpita N., Fasseas C., Hatzopoulos P (2009) Thanatos mutation in CesA3 gene exhibits a nonconditional semidominant-negative phenotype on Arabidopsis primary cell wall formation. New Phytologist 184:114-126.
2. Prassinos K., Haralampidis K., Milioni D., Samakovli D., Krambis K, Hatzopoulos P. (2008) Complexity of Hsp90 in organelle targeting. Plant Molecular Biology 67:323-334
3. Dahiya P, Milioni D, Wells B, Stacey N, Roberts K, McCann MC (2005) A RING domain gene is expressed in different types of leaf trace, stem and juvenile bundles in the stem vascular system of Zinnia. Plant Physiology 138:1383-1395
4. Milioni D, Sado P-Ε, Stacey NJ, Domingo C, Roberts K, McCann MC (2002) Analysis of gene expression patterns as mesophyll cells from Zinnia elegans trans-differentiate to tracheary elements. Plant Cell 14 (11):2813-2824.
5. Haralampidis K, Milioni D, Rigas S, Hatzopoulos P (2002): Combinative interaction of cis elements specify the expression of the Arabidopsis thaliana AtHsp90-1 gene. Plant Physiology 129:1138-1149.
6. Bevan M, Bancroft I, Bent E, Love K, Goodman H, Dean C, Bergkamp R, Dirkse W, Van Staveren M, Stiekema W, Drost L, Ridley P, Hudson SA, Patel K, Murphy G, Piffanelli P, Wedler H, Wedler E, Wambutt R, Weitzenegger T, Pohl TM, Terryn N, Gielen J, Villarroel R, De Clerck R, Van Montagu M, Lecharny A, Auborg S, Gy I, Kreis M, Lao N, Kavanagh T, Hempel S, Kotter P, Entian KD, Rieger M, Schaeffer M, Funk B, Mueller-Auer S, Silvey M, James R, Montfort A, Pons A, Puigdomenech P, Douka A, Voukelatou E, Milioni D, Hatzopoulos P, et al. (1998) Analysis of 1.9 Mb of contiguous sequence from chromosome 4 of Arabidopsis thaliana. Nature 391: 485-489.
7. Milioni D and Hatzopoulos P (1997) Genomic organization of hsp90 gene family in Arabidopsis. Plant Molecular Biology 35: 955-961.

Επιστημονικές Δραστηριότητες

1. Εκπαιδευτικά Συγγράμματα

• Kαλαντίδης Κ., Μηλιώνη Δ., Παπαδοπούλου Κ., Ρήγας Σ., Ρούσσης Α., Χαραλαμπίδης Κ. (2009) Αναπτυξιακή Μοριακή Βιολογία Φυτών. Εκδόσεις Έμβρυο.
• Αλεξανδράκη Δ., Γαλάνης Αλ., Γρηγορίου Μ., Δελιδάκης Χ., Ματθιόπουλος Κ., Μηλιώνη Δ., Μίντζας Αν. και άλλοι συγγραφείς (2007) ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA (Γονίδια και Γονιδιώματα – Μία Συνοπτική Παρουσίαση). Πρώτη Ελληνική έκδοση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.

2. Προγράμματα Χρηματοδότησης

• Επιστημονική υπεύθυνος συμμετοχής του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας στην εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση με τίτλο: « Future Crops for Food, Feed, Fiber and Fuel» στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου.
• Επιστημονική υπεύθυνος συμμετοχής του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας στην εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Νοn food crops for a European bio-based industry and sustainable agriculture» στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου.
• Επιστημονική υπεύθυνη της εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης με τίτλο:« Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος στην κυτταρική διαφοροποίηση και ανάπτυξη φυτών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»
• Μέλος της ερευνητικής ομάδας εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Μοριακή ανάλυση και ρόλος του γονιδίου pescadillo στην κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των φυτών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»
• Μέλος της ερευνητικής ομάδας εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Identification of differentially expressed genes at early stages of xylem differentiation, using the model system Zinnia» στα πλαίσια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου, ΕΕ
• Μέλος της ερευνητικής ομάδας εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Molecular analysis of xylem differentiation in higher plants». The Leverhulme Trust, UK
• Υπεύθυνη της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Molecular analysis of genes involved in tracheary element differentiation» στα πλαίσια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου,ΕΕ