Δημήτριος Λ. Μπουράνης-Βιογραφικό Σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2105294287
web: http://www.aua.gr/~bouranis
email: bouranis@aua.gr

Διεύθυνση

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών
Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα

Τίτλοι Σπουδών

1. Απόφοιτος Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς (1976).
2. Πτυχιούχος Γεωπόνος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1981).
3. Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1986).
4. Διδάκτορας Φυσιολογίας Φυτών, από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1986).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Φυσιολογία της θρέψης του αραβοσίτου υπό συνθήκες τροφοπενίας θείου, αζώτου ή φωσφόρου.
2. Αναπτυξιακή φυσιολογία θρέψης φυτών και διαγνωστική της θρέψης των φυτών.
3. Φυσιολογία θρέψης φυτών υπό συνθήκες καταπόνησης (υποξία, παρουσία βαρέων μετάλλων).
4. Τροποποίηση της ριζόσφαιρας των φυτών στα πλαίσια των εφαρμογών της θρέψης των φυτών.

Κυριότερα Δημοσιεύματα

1. Bouranis D.L., P. Buchner, S.N. Chorianopoulou, L. Hopkins, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, M.J. Hawkesford (2008). Chapter 1 - Responses to sulfur limitation in maize. In: Sulfur assimilation and abiotic stress in plants (N.A. Khan, S. Singh, S. Umar Eds.), Springer, pp. 1-19.
2. Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, C. Kollias, Ph. Maniou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, and M. J. Hawkesford (2006). Dynamics of aerenchyma distribution in the cortex of sulphate-deprived adventitious roots of maize. Annals of Botany 97, 695-704.
3. Hopkins L, S. Parmar, D.L. Bouranis, J.R. Howarth and M.J. Hawkesford (2004). Coordinated expression of sulfate uptake and components of the sulfate assimilatory pathway in maize. Plant Biology 6: 408-414.
4. Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2003) Aerenchyma formation in roots of maize during sulphate starvation. Planta 217: 382-391.
5. Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, L. Hopkins, and M.J. Hawkesford (2003). Leaf responses of young iron-inefficient maize plants to sulfur deprivation. J. Plant Nutr 26(6): 1189-1202.
6. Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., and Drossopoulos J.B. (2001). Oxygen transport by Apium nodiflorum. J. Plant Physiol. 158 (7): 905-913.