Ιωάννα Κούρτη-Βιογραφικό Σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2105294615

fax: 2105294615

email: akourti@aua.gr

Πλήρες Βιογραφικό

Προσωπική Ιστοσελίδα

PersonalWebpage

Εκπαίδευση

Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών (1975-1980), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α)
Διδακτορικό: Στη Γενετική (1990). Εργαστήριο Γενετικής, Γ.Π.Α. Τίτλος: «Γενετική μελέτη πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου Ceratitiscapitata (Wiedemann)».

Ακαδημαϊκές θέσεις

1981-1983: Επιστημονική Συνεργάτης Εργ. Πειραματισμού και Βελτίωσης Φυτών ( Γ.Π.Α.)
1983-1999: Επιστημονική Συνεργάτης Εργ. Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
1999-2002: Μόνιμη Λέκτορας Εργ. Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γ.Π.Α.
2003-2006: Μόνιμη Λέκτορας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γ.Π.Α.
2006-2012: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γ.Π.Α.
2012-σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γ.Π.Α.

Διδακτική εμπειρία

Σε προπτυχιακό επίπεδο

1981-1983: Εργαστήρια Γ. Πειραματισμού στο 5ο εξάμηνο και Εργαστήρια Βελτίωσης Φυτών στο 8ο εξάμηνο στους φοιτητές του Γ.Π.Α.

1983-2002: Εργαστήρια Γενετικής στους φοιτητές 3ου εξαμήνου του Γ.Π.Α.

2000-2001: Μάθημα και εργαστήριο «Γενετική των πληθυσμών» στους φοιτητές 4ου εξαμήνου του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2002-2014: Μάθημα και εργαστήριο «Γονίδια και περιβάλλον» στους φοιτητές 9ου εξαμήνου του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2002-2004: Σεμινάρια με τίτλο «Μοριακή ανάλυση στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης ζωικών οργανισμών» στους φοιτητές 10ου εξαμήνου του Τμ. Γ. Βιοτεχνολογίας

2004-2014: Μάθημα και εργαστήριο «Μοριακή βιολογία ανάπτυξης και διαφοροποίησης» στους φοιτητές 8ου εξαμήνου του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του

2004-2014: Μάθημα και εργαστήριο «Τεχνολογία ΑνασυνδυασμένουDNA», στους φοιτητές 7ουεξαμήνου του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2015-2016:Μάθημα και εργαστήριο «Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή», στους φοιτητές 9ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2015-2016:Μάθημα και εργαστήριο «Τεχνολογία ΑνασυνδυασμένουDNA - Ομικές Τεχνολογίες» στους φοιτητές 4ουκαι 7ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2015-2016: Μάθημα και εργαστήριο «Ανάπτυξη, διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος» στους φοιτητές 8ου εξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2016-2017: Μάθημα και εργαστήριο «Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή», στους φοιτητές 5ουκαι 9ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2016-2017: Μάθημα και εργαστήριο «Τεχνολογία ΑνασυνδυασμένουDNA - Ομικές Τεχνολογίες» στους φοιτητές 4ουκαι 7ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2016-2017: Μάθημα και εργαστήριο «Ανάπτυξη, διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος» στους φοιτητές 8ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α. 

2017-2018: Μάθημα και εργαστήριο «Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή», στους φοιτητές 5ου και 9ου εξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2017-2018: Μάθημα και εργαστήριο «Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA - Ομικές Τεχνολογίες» στους φοιτητές 4ου εξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2017-2018: Μάθημα και εργαστήριο «Ανάπτυξη, διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος» στους φοιτητές 8ουεξαμήνου του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

Διδασκαλία στο πρόγραμμα ERASMUS

2014-2015: Διδασκαλια του μαθήματος «Γονίδια και περιβάλλον».

2015-2016: Διδασκαλια του μαθήματος «Γονίδια και περιβάλλον».

2017-2018: Διδασκαλια του μαθήματος «Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή».

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

2001-2002: Μάθημα «Ειδικά θέματα γενετικής» στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2001-2002: Μάθημα «Γενετική της συμπεριφοράς» στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2003-2013: Μάθημα «Γονιδιωματική» στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2003-2013: Μάθημα «Μοριακή ανάλυση στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης» στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

2004-2014: Μάθημα «Μεταβολικά Δίκτυα και Ρυθμιστικοί Μηχανισμοί» στο Μεταπτυχιακό Κύκλο «Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά τροποποιημένων Οργανισμών» του Γ.Π.Α.

2004-2008: Μάθημα «Βιοποικιλότητα» στο Μεταπτυχιακό Κύκλο «Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά τροποποιημένων Οργανισμών» του Γ.Π.Α.

2004-2014: Μάθημα «Βιοτεχνολογία- Αγωγή και Ασφάλεια του καταναλωτή», στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, ΧαροκόπιοΠανεπιστημίο Αθηνών.

2013-2014: «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»: Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Βιοτεχνολογία– Γενετική Τροποποίηση, Ανάλυση επικινδυνότητας γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, Μέθοδοι ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Εφαρμογές γενετικής τροποποίησης σε φυτά και ζώα, Βιοασφάλεια–Βιοηθική. (Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ)

2014-2017: Διασκαλία στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» του τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Επίβλεψη και καθοδήγηση

α. Πτυχιακές μελέτες φοιτητών Γ.Π.Α
β. Μεταπτυχιακές μελέτες φοιτητών στο Μ.Π.Σ. του Τμ.. Βιοτεχνολογίας
γ. Διδακτορικές διατριβές στο Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

1. Απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων σε έντομα.

2. Μελέτη έκφρασης γονιδίων σε έντομα.

3. Μοριακή βιολογία της ανάπτυξης εντόμων.

4. Μελέτη μοριακών μηχανισμών της διάπαυσης των εντόμων.

5. Μοριακή ταυτοποίηση ειδών εντόμων.

6. Μελέτη επίδρασης ξενοβιοτικών στη ζωή των ασπόνδυλων.

7. Μοριακή μελέτη ανάπτυξης και μεταμόρφωσης των εντόμων με χρήση νέων μοριακών τεχνικών (RNAinterference, RNAi).

8. Ανάπτυξη βιοεντομοκτόνων με χρήση RNAi.

Χρησιμοποιείται όλο το φάσμα των νέων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, περιλαμβανομένων των τεχνικών της RealTimePCR, Τεχνολογία ΑνασυνδυασμένουDNA, RNAi(RNAinterference), RNAiviadirectinjectionofdsRNAmolecules, RNAiviafeedingwithdsRNAexpressingbacteria, Fluorescentinsituhybridization, RNAiviabaculovirusmediateddsRNAproduction, ανάλυση αλληλουχιών με χρήση Η/Υ και διαδικτύου, κλπ.

 

Δημοσιεύματα τελευταίας  πενταετίας (σε περιοδικά με κριτές)

 

1. Gkouvitsas T, Kontogiannatos D, Kourti A. (2009). "Cognate Hsp70 gene is induced during deep larval diapause in the moth Sesamianonagrioides" Insect Mol. Biol. 18 (20 253-264).

2. Gkouvitsas T, Kourti A. (2009). Juvenile hormone induces the expression of the SnoSP2 gene encoding a methionine-rich hexamerin in Sesamianonagrioides (Lepidoptera).Comp BiochemPhysiol B BiochemMol Biol. 153 (2):206-15.

3. Garantonakis, Ν., D. Perdikis, D. Lykouressis, A. Kourti and T. Gkouvitsas. (2009). Identification of the parasitoids Aphidiuscolemani and Aphidiustranscaspicus (Hymenoptera: Braconidae). Eur. J. Entomol. 106: 491-498.

4. Gkouvitsas T, Kontogiannatos D, Kourti A. (2009). Expression of the Hsp83 gene in response to diapause and thermal stress in the moth Sesamianonagrioides. Insect Mol. Biol. 18 (6), 759-768.

5. G. Banilas, M. Karampelias,, I. Makariti, A. Kourti and P. Hatzopoulos (2010) The olive DGAT2 gene is developmentally regulated and shares overlapping but distinct expression patterns with DGAT1. Journal of Experimental Botany 62(2):521-32.

6. Kontogiannatos D, Michail X. and Kourti A. (2011). Molecular characterization of an ecdysteroid inducible carboxylesterase with GQSCG motif in the corn borer, Sesamianonagrioides. Journal of Insect Physiology 57 (2011) 1000–1009.

7. Michail X, Kontogiannatos D, Syriou V, Kourti A. (2012) Bisphenol-A affects the developmental progression and expression of heat-shock protein genes in the moth Sesamianonagrioides. Ecotoxicology 21(8):2244-53.

8. Kourti A, Gkouvitsas T, Kontogiannatos D. (2012). Heat Shock Proteins: Classification, Functions and Applications. Roles of Heat shock proteins of Sesamianonagrioides in developmental processes and abiotic stress response. NOVA Science book.

9. Kourti A, Gkouvitsas T, Kontogiannatos D. (2012). Lepidoptera: Classification, Behavior and Ecology''. The molecular components of diapause in the moth Sesamianonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). NOVA Science book.

10. DimitriosKontogiannatos, Luc Swevers, Katsumi Maenaka, Enoch Y. Park, Kostas Iatrou, Anna Kourti (2013)  Functional Characterization of a Juvenile Hormone Esterase Related Gene in the Moth Sesamianonagrioides through RNA Interference.PLOS ONE/www.plosone.org, Sep. 13, vol. 8, issue 5, e73834.

11. L. Swevers1, H. Huvenne, G. Menschaert, D. Kontogiannatos, A. Kourti, Y.   Pauchet, R. ffrench-Constant and G. Smagghe (2013) Colorado potato beetle (Coleoptera) gut transcriptome analysis: expression of RNA interference-related genes. Insect Molecular Biology (2013) 22(6), 668–684.

12. Anna Kourti (2013) Diapause Regulation in the Moth Sesamianonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) Journal of Agricultural Science and Technology A 3 (2013) 935-947. Earlier title: Journal of Agricultural Science and Technology, ISSN 1939-1250.

13. DimitrisKontogiannatos,LucSwevers,GiannisZakasis,AnnaKourti(2015)ThemolecularandphysiologicalimpactofbisphenolAinSesamianonagrioides(Lepidoptera:Noctuidae)Ecotoxicology 24:356–367.

14. DimitriosKontogiannatosGiannis ZakasisAnna Kourti. 2015.The physiological impact of Bisphenol A on the developmental and reproductive processes ofSesamianonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) under LD and SD photoperiods.Toxicological & Environmental Chemistry Volume 97Issue 8, 1003-1016.

15. K. Koudounas, M. Manioudaki, A. Kourti, G. Banilas and P.Hatzopoulos. 2015. Transcriptional profiling unravels potential metabolic activities of the olive leaf non-glandular trichome. Front Plant Sci. 6: 633.

16DimitriosKontogiannatos,Luc Swevers and Anna Kourti(2016).Recent gene multiplication and evolution of a juvenile hormone esterase-related gene in a lepidopteran pest.Gene ReportsVolume 4, Pages 139–152.

17. Gkouvitsas T, Kontogiannatos D, Kourti A. (2016.Τhe expression patterns of the clock genes Snoper and Snotim are affected by photoperiod in the moth Sesamianonagrioides. Archives of Insect Biochemistry and Physiology 94(1): 1-14.

18. Kontogiannatos, D., Swevers, L. and Kourti, A. (2016). Abnormal development in larvae of Sesamia nonagrioides(Lepidoptera: Noctuidae) resulting from baculovirus-mediated overexpression of a JHE-related gene (SnJHER). European Journal of Entomology 114: 7-15

19. Kontogiannatos D, Gkouvitsas T, Kourti A. (2017). The expression of the clock gene cycle has rhythmic pattern and is affected by photoperiod in the moth Sesamia nonagrioides. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology   208–209: 1–6

20. Kourti A, Kontogiannatos D (2018) The Cryptochrome1 (cry1) Gene has Oscillating Expression Under Short and Long Photoperiods in Sesamia nonagrioides. Int J Mol Theor Phy. 2(1):1-9.

 

Κεφάλαια σε ξενόγλωσσσα βιβλία

21. Kourti A, Gkouvitsas T, Kontogiannatos D. (2012). Heat Shock Proteins: Classification, Functions and Applications. Roles of Heat shock proteins of Sesamia nonagrioides in developmental processes and abiotic stress response. NOVA Science book.

22. Kourti A, Gkouvitsas T, Kontogiannatos D. (2013). Heat Shock Proteins: Classification, Functions and Applications/ Chapter 5: Roles of Heat Shock Proteins of Sesamia Nonagrioides in Developmental Processes and Abiotic Stress Response,  Nova Publishers ISBN: 978-1-62417-646.

23. Kourti A, Luc Swevers and Kontogiannatos D. (2017). Biological Control of Pest and Vector Insects. «I In Search of New Methodologies for efficient Insect Pest Control: The RNAi "movement"», InTech-open science, ISBN 978-953-51-3036-9, edited by Vonnie D.C. Shields.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

Επιστημονική Υπεύθυνη

1. «Μοριακή απόκριση των εντόμων σε ακραίες περιβαλλοντικές θερμοκρασιακές συνθήκες: πρωτεΐνες καταπόνησης και ο ρόλος τους στη διάπαυση των εντόμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ –ΙΙ» (2005-2007).

Συμμετοχή

1. «Population Genetics of the Mediterranean fruit fly Ceratitiscapitata (Wied.)» by Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture (1984-1986).

2. «Γονίδια και περιβάλλον: απόκριση φυτών και ζώων σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και μοριακή οικολογία», ΠΕ5 «Βιολογικό ρολόι των εντόμων: περιβάλλον και διάπαυση-μοριακή προσέγγιση» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-Ι» (2004-2006).

3. «Ο οικολογικός ρόλος της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα: Ο ρόλος των αυτοφυών φυτών στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε αγροοικοσυστήματα» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΙΙ» (2005-2007).

4.«Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου - Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού υλικού ΓΠΑ» (2012-2014).

5. «Η γεωπονική επιστήμη, η γεωργική τεχνολογία και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη μελέτη των συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (1920-1960)» (2013-2014)Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το κοινωφελές ίδρυμα Ι . Λάτση.

 

Κριτής

Κριτής σε Διεθνή Προγράμματα

BARD proposal No, IS-2840-97, United States- Israel.
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Πατρών

Κριτής στα διεθνή περιοδικά

1.BULLETINOFENTOMOLOGICALRESEARCH.

2. INSECTMOLECULARBIOLOGY.

3. MOLECULARANDCELLULARENDOCRINOLOGY.

4.INSECT SCIENCE .

5. JOURNALOFINSECTPHYSIOLOGY.

6.CHROMOSOMERESEARCH.

7. FLORIDAENTOMOLOGIST.

8. ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY & PHYSIOLOGY.

9.    COMPARATIVE BIOCHEMISTRY & PHYSIOLOGY.

10. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY.

11. JOURNAL OF INSECTSCIENCE.

12. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.

13. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS.

14.INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY.

15.AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY.

16. PROTEOME SCIENCE.

17. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY.

18.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES.

19. JOURNAL OF CHINESE MEDICINE RESEARCH AND DEVELOPMENT (JCMRD).

20. ISRN ENTOMOLOGY.

21.ECOTOXICOLOGY.

22. DNA AND CELL BIOLOGY.

23.THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY.

24. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY.

25. JOURNAL OF PEST SCIENCE.

26.EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY.

27. JOURNAL OF PEST SCIENCE.

28. GENE.

29. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY A & JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY B, USA.

30.FRONTIERS IN PHYSIOLOGY.

31. Advancement in Medicinal Plant Research

32. Journal of Thermal Biology

33. Chemosphere

34. Ecotoxicology

35. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology

 

Επιστημονικές δραστηριότητες

Συγγραφική δραστηριότητα: 7
Μέλος σε Επιστημονικές Εταιρίες: 10
Συμμετοχή σε συνέδρια: 91
Δημοσιεύσεις (σε διεθνή περιοδικά με κριτές): 35
Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες κατατεθειμένες σε βάσεις δεδομένων (NCBI): 37
Eτεροαναφορές: >300