Πρόγραμμα Eξαμήνων

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Βιοτεχνολογίας ακαδ. έτους 2016-17 
για εισαχθέντες έως και ακαδ. έτος 2013-2014

 


 

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Βιοτεχνολογίας 
για εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 2014-15 και εφεξής

1o Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιολογία Κυττάρου ΒΤ ΚυτταΤεχ Υ
Γενική & Ανόργανη Χημεία ΕΤΔΑ ΓενΧημ Υ
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΑΟΑ Πληροφ Υ
Μαθηματικά ΑΦΠΓΜ ΜαθΣτατ Υ
Στατιστική ΕΦΠ   Υ
Φυσική ΒΤ Φυσικής Υ
Εισαγωγή στη Γεωπονία ΕΦΠ Γεωργ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  

2ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιοχημεία Βιομορίων ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Γενική Μικροβιολογία ΕΦΠ Μικροβ Υ
Οργανική Χημεία ΕΤΔΑ ΓενΧημ Υ
Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές ΑΟΑ Πληροφ Υ
Βιοχημεία - Φυσιολογία Φυτών ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  
Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία ΕΦΠ ΓΖωολ Επιλ 2/3
Μελισσοκομία - Σηροτροφία ΕΦΠ ΣηρΜελισ Επιλ 2/3
Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση ΑΟΑ ΑγρΚοιν Επιλ 2/3

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιοχημεία Μεταβολισμού ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Γενετική ΒΤ Γενετικής Υ
Μοριακή Βιολογία ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΕΤΔΑ ΓενΧημ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  
Γενική Αμπελουργία ΕΦΠ Αμπελ Επιλ 2/4
Ζωοτεχνία ΕΖΠΥ ΦυσΖώων Επιλ 2/4
Οικολογία ΕΦΠ ΟικολΠερ Επιλ 2/4
Βιοχημεία Τροφίμων ΕΤΔΑ Γαλακτ Επιλ 2/4

4ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Αναλυτική Χημεία ΕΤΔΑ ΓενΧημ Υ
Γενετική Πληθυσμών ΒΤ Γενετικής Υ
Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA - Ομικές Τεχνολογίες ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Φυσικοχημεία ΕΤΔΑ ΧημΤροφ Υ
Δενδροκομία ΕΦΠ Δενδροκ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  
Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΕΤΔΑ ΜικρΤροφ Επιλ 2/3
Χημεία Τροφίμων ΕΤΔΑ ΧημΤροφ Επιλ 2/3
Γεωργία ΕΦΠ Γεωργ Επιλ 2/3

5ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιοπληροφορική ΒΤ Γενετικής Υ
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Μοριακή Οικολογία & Προσαρμογή ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Νανοβιοτεχνολογία & Βιοαισθητήρες ΒΤ ΚυτταΤεχ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  
Γενική Φυτοπαθολογία ΕΦΠ Φυτοπαθ Επιλ 2/4
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων ΕΖΠΥ ΦυσΖωων Επιλ 2/4
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΕΦΠ   Επιλ 2/4
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία ΕΖΠΥ ΕφΥδροβ Επιλ 2/4

6ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Ανοσοβιολογία ΒΤ Γενετικής Υ
Βιοφυσική ΒΤ Φυσικής Υ
Αναλυτική Βιοτεχνολογία ΒΤ ΕνζυΤεχν Υ
Φαρμακογνωσία & Βιοδραστικά Προϊόντα ΒΤ ΚυτταΤεχ Υ
Αγγλικά   ΞενΓλωσσ  
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ΕΖΠΥ ΓΕιδΖωοτ Επιλ 2/4
Εξέλιξη ΒΤ Γενετικής Επιλ 2/4
Γεωργική Φαρμακολογία ΕΦΠ ΓΦαρμακ Επιλ 2/4
Λαχανοκομία ΕΦΠ ΚηπΚαλλ Επιλ 2/4

7ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιοτεχνολογία Ζώων ΒΤ Γενετικής Υ
Ενζυμική Βιοτεχνολογία ΒΤ ΕνζυΤεχν Υ
Μοριακή Αναγνώριση ΒΤ Γενετικής Επιλ 4/7
Ποσοτικοί Χαρακτήρες ΒΤ Γενετικής Επιλ 4/7
Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος ΕΦΠ ΟικολΠερ Επιλ 4/7
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων ΑΟΑ ManagΓ Επιλ 4/7
Λειτουργικά Τρόφιμα & Διατροφή ΕΤΔΑ ΧημΤροφ Επιλ 4/7
Μικροβιολογία Τροφίμων ΕΤΔΑ ΜικρΤροφ Επιλ 4/7
Ποιοτικός & Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων ΕΤΔΑ ΕλΥγΤροφ Επιλ 4/7

8ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιοτεχνολογία Φυτών ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Μοριακή Ενζυμολογία ΒΤ ΕνζυΤεχν Υ
Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση & Μεταγωγή Σήματος ΒΤ Γενετικής Υ
Ανάπτυξη Φυτών & Διακυτταρική Επικοινωνία ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Αλληλεπιδράσεις Φυτών - Μικροοργανισμών ΒΤ ΜορΒιολ Επιλ 2/6
Γενετική Οργανισμών Μοντέλων ΒΤ Γενετικής Επιλ 2/6
Μέθοδοι στη Δομική Βιολογία ΒΤ Φυσικής Επιλ 2/6
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΒΤ ΜορΒιολ Επιλ 2/6
Βιολογική Γεωργία & Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων ΕΦΠ Γεωργ Επιλ 2/6
Γεωργικός Πειραματισμός ΕΦΠ ΒελτΠειρ Επιλ 2/6

9ο Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκεται από το Τμήμα Εργαστήριο Είδος
Βιολογία Συστημάτων ΒΤ ΜορΒιολ Υ
Κλινική & Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία ΒΤ ΕνζυΤεχν Υ
Μοριακή Βιολογία & Ρύθμιση ΒΤ ΜορΒιολ Επιλ 4/6
Γενετική των Ασθενειών ΒΤ Γενετικής Επιλ 4/6
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών ΕΦΠ ΒελτΠειρ Επιλ 4/6
Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΕΖΠΥ ΓενΕιδΖωοτ Επιλ 4/6
Ευφυή Συστήματα & Εξόρυξη Γνώσης ΑΟΑ Πληροφ Επιλ 4/6
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας ΑΟΑ ManagΓ Επιλ 4/6

10ο Εξάμηνο

 Πτυχιακή Μελέτη

 

**Συντομογραφίες Τμημάτων: ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής / ΕΖΠΥ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργιών / ΓΒ: Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας / ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης / ΑΦΠΓΜ: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής / ΕΤΤ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Συντομογραφίες Εργαστηρίων: ΑγρΚοιν: Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας / ΑγρΠολιτ: Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών / Αμπελολ: Αμπελολογίας / ΒελτΠειρ: Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. / ΓΓΜετεωρ: Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας / ΓΕιδΖωοτ: Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας / ΓενΧημ: Γενικής Χημείας / Γεωργ: Γεωργίας / ΓεωργΚατ: Γεωργικών Κατασκευών / ΓΖωολ: Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας / ΓΥδραυλ: Γεωργικής Υδραυλικής / ΓΦαρμακ: Γεωργικής Φαρμακολογίας / ΓΧημΕδαφ: Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας / Δενδροκ: Δενδροκομίας / ΕλΥγΤροφ: Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων / ΕνζυμΤεχν: Ενζυμικής Τεχνολογίας / ΕφΥδροβ: Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας / ΗλΜικρ: Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας / ΚηπΚαλλ: Κηπευτικών Καλλιεργιών / ΚυτταΤεχ: Κυτταρικής Τεχνολογίας / ΜαθΣτατ: Μαθηματικών και Στατιστικής / ManagΓ: Διοίκησης (Management) Γεωργικών Επιχειρίσεων και Εκμεταλεύσεων / Μικροβ: Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας / ΜορΒιολ: Μοριακής Βιολογίας / ΞενΓλωσσ: Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / ΟικολΠερ: Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος / Πληροφ: Πληροφορικής / ΠολΟικ: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης / ΣηρΜελισ: Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας / ΣυστΒοτ: Συστηματικής Βοτανικής / ΦυσΖώων: Ανατομίας Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων / ΦυσΘρεψ: Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής / ΦυσΦυτ: Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών / Φυτοπαθ: Φυτοπαθολογίας / ΧημΤροφ: Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων