Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται

ως εξής:

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές

Μονάδες

Εισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη

Πληροφορική

2

Βιοπληροφορική

3

Ομικές  τεχνολογίες και  ψηφιοποίηση εικόνας

3

Βιολογία συστημάτων

3

Βιολογικά δίκτυα  και ανάλυση μεγάλου  όγκου δεδομένων

3

Βιολογία οργανισμών  μοντέλων

6

Εργαστηριακή εισαγωγή  και έρευνα

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πιστωτικές

Μονάδες

Δικτύωση  ενζύμων και νανοτεχολογία

2

Σηματοδοτικά μονοπάτια  και  αναπτυξιακή δικτύωση

3

Μαθηματική  μοντελοποίηση (προτυποποίηση)

3

Ανάπτυξη ικανοτήτων−μεθοδολογία της έρευνας

6

Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας

10

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 από τα 2 προσφερόμενα)

 

Συνθετική  Βιολογία (Ε)

3

Βιοφυσική  και  στατιστική  μοντελοποίηση (προτυποποίηση) (Ε)

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

ΣΥΝΟΛΟ

75