Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Ηλιόπουλος Ηλίας Γενετικής 4223 eliop@aua.gr
Κίντζιος Σπυρίδων Κυτταρικής Τεχνολογίας 4292   skin@aua.gr
Κλώνης Ιωάννης Ενζυμικής Τεχνολογίας 4311 ydc@aua.gr
Κούρτη Ιωάννα Μοριακής Βιολογίας 4615   akourti@aua.gr
Χατζόπουλος Πολυδεύκης Μοριακής Βιολογίας 4321   phat@aua.gr
Λάμπρου Νικόλαος Ενζυμικής Τεχνολογίας 4308 lambrou@aua.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Καρπούζας Μιχαήλ Φυσικής 4211   mkarp@aua.gr
Μηλιώνη Δήμητρα Μοριακής Βιολογίας 4348   dmilioni@aua.gr
Ντούνη Ελένη Γενετικής 4372   douni@aua.gr
Χατζηδημητρίου Μαριάννα Γενετικής 4613   marianna@aua.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Αλβέρτος Νικόλαος Φυσικής 4229   alvertos@aua.gr
Βλαχάκης Δημήτριος Γενετικής 4323   dimvl@aua.gr
Κοσμίδης Νικόλαος Γενετικής 4617   ncosmidis@aua.gr
Μπεθάνης Κων/νος Φυσικής 4211   gphy4bek@aua.gr
Μοσχοπούλου Γεωργία Κυτταρικής Τεχνολογίας 4292   geo_mos@aua.gr
Ρήγας Σταμάτης Μοριακής Βιολογίας 4210 srigas@aua.gr
Φλεμετάκης Εμμανουήλ Μοριακής Βιολογίας 4347   mflem@aua.gr

Λέκτορες

Θηραίου Τριάς Γενετικής 4323   thireou@aua.gr
Κουμάντου Βασιλική Γενετικής 4645 koumandou@aua.gr

Ομότιμοι Καθηγητές

Δροσόπουλος Ιωάννης Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών 4285 idros@aua.gr
Μετζαφός Δημήτριος Φυσικής 4215  
Χούντας Αθανάσιος Φυσικής 4217 hount@aua.gr

Οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στα βιογραφικά των μελών ΔΕΠ
Για πρόσβαση από εξωτερική γραμμή: 210 529 xxxx

Αποχωρήσαντες Καθηγητές

Κιτσάκη Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια
Σούρδης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Λουκάς Μιχαήλ Καθηγητής
Δροσόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής
Σαρλής Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Στεφανάκη-Νικηφοράκη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τσάκας Σπυρίδων Καθηγητής