Μαθήματα

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται από το Εργαστήριο:

  1. Βιοχημεία (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  2. Μοριακή Βιολογία (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  3. Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA (7ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  4. Βιοτεχνολογία Φυτών (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  5. Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Βιοτεχνολογία (8ο Εξ / Επιλογής)
  6. Μοριακή Βιολογία της Ανάπτυξης και Διαφοροποίησης (8ο Εξ / Επιλογής)
  7. Μεταβολική Μηχανική-Βιοχημικές Διεργασίες (9ο Εξ / Επιλογής)
  8. Γονίδια και Περιβάλλον (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)