Προσωπικό

Χατζόπουλος Πολυδεύκης Καθηγητής 4321* phat@aua.gr
Κούρτη Ιωάννα Αναπλ. Καθηγήτρια 4615 akourti@aua.gr
Μηλιώνη Δήμητρα Αναπλ. Καθηγήτρια 4348  
Φλεμετάκης Εμμανουήλ Επικ. Καθηγητής 4343 mflem@aua.gr
Βενιεράκη Αναστασία ΠΕ Γεωπόνων 4345 venieraki@aua.gr
Γαζής Φώτιος ΠΕ Βιολόγων 4329 gfotis@aua.gr
Χατζησταύρου Έλλη Τε ΕΤΕΠ 4329 elhat@aua.gr

*Για πρόσβαση από εξωτερική γραμμή: 210 529 xxxx