Ελένη Ντούνη

Eλένη Ντούνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Εργαστήριο Γενετικής
Τηλέφωνο: 210 5294372
email: douni@aua.gr
 
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"