Ελένη Ντούνη

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εργαστήριο Γενετικής

Τηλέφωνο: 210 5294372

http://www.fleming.gr/en/investigators/Douni/index.html 

email: douni@aua.gr

Βιογραφικό Σημείωμα - CV