Ανθρώπινο Δυναμικό

Μιχαήλ Καρπούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου e-mail web-page 2105294221
Νικόλαος Αλβέρτος, Επίκουρος Καθηγητής e-mail   2105294229
Κωνσταντίνος Μπεθάνης, Επίκουρος Καθηγητής e-mail web-page 2105294211
Αθανάσιος Χούντας, Ομότιμος Καθηγητής e-mail web-page 2105294217
Δημήτριος Μεντζαφός, Ομότιμος Καθηγητής e-mail   2105294215
Αρετή Κοκκίνου, ΕΔΙΠ e-mail   2105294222
Νίκος Παπανδρέου, ΕΔΙΠ e-mail   2105294225
Κώστας Χρονόπουλος, ΕΔΙΠ e-mail web-page 2105294232
Χαράλαμπος Σπανόπουλος, ΕΤΕΠ e-mail C.V. 2105294232
Ηλίας Χριστοφορίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής e-mail web-page 2105294222
Παύλος Τζαμαλής, Ερευνητής     2105294222
Φραντζέσκα Τσορτέκη, Ερευνήτρια e-mail   2105294222
Βασιλική Τριανταφυλλοπούλου, Ερευνήτρια e-mail   2105294222