Εργαστήριο Φυσικής

Το εργαστήριο Φυσικής δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές κατευθύνσεις και καλύπτει τους παρακάτω τομείς: Φυσική, Βιοφυσική, κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, ανάπτυξη κρυσταλλογραφικών μεθόδων, μελέτες δομής μακρομορίων, κυκλοδεξτρινών και των συμπλόκων τους, Νανοτεχνολογία, Μοριακή Δυναμική, έρευνα και εφαρμογές ψηφιακής ανάλυσης εικόνων.