Δημοσιεύσεις

97 πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις

20 κεφάλαια σε βιβλία

87 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ημερίδες και workshops

3 εκπαιδευτικές μονογραφίες (ελληνικές εκδόσεις)

4 μονογραφίες αναφοράς (διεθνείς εκδόσεις)