Μαθήματα

Το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας παρέχει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:

1.    Βιολογία Κυττάρου (1ο Εξάμηνο / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 2790)

2.    Τεχνολογία Κυτταροΐστοκαλλιεργειών (8ο Εξάμηνο / Επιλογής / Κωδ.Μηχ. 3190)

3.    Φαρμακογνωσία και Βιοδραστικά Προϊόντα (6ο Εξάμηνο / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 3170)

4.    Νανοβιοτεχνολογία και Βιοαισθητήρες (5ο Εξάμηνο / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 3600)

5.    Εφαρμογές βιοϋλικών στη Βιοτεχνολογία (9ο Eξάμηνο / Eπιλογής)