Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέλη ΔΕΠ

Σπύρος Κίντζιος,    Καθηγητής,    τηλ. 4292*,    email: skin@aua.gr

 

Διδάσκοντες ΙΔOΧ

Γεωργία Μοσχοπούλου

Ευαγγελία Φλαμπούρη

 

Ερευνητές

Σοφία Μαυρίκου

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

Θεοφύλακτος Αποστόλου

Ταξίαρχος Γεώργιος Γιαννακός

Πέτρος Μπλούχος

Γεωργία Παϊβανά

Βασίλειος Τσεκούρας

 

*Για πρόσβαση από εξωτερική γραμμή: 210 529 xxxx


Το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου Χασιώτη