Πρακτική Άσκηση μέσω IAESTE ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ IAESTE Η΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγής Φοιτητών (IAESTE) ή μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, θα συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αρμόδια Γραφεία που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, καθώς και με τον υπεύθυνο του Τμήματός τους.