Μαθήματα

Στο προπτυχιακό επίπεδο, το Εργαστήριο Γενετικής παρέχει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Γενετική (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  2. Γενετική Πληθυσμών (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  3. Βιοπληροφορική (7ο Εξ / Επιλογής)
  4. Ποσοτικοί Χαρακτήρες (7ο Εξ / Επιλογής)
  5. Εξέλιξη (8ο Εξ / Επιλογής)
  6. Βιοτεχνολογία Ζώων (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)
  7. Μοριακή Αναγνώριση (9ο Εξ / Επιλογής)