Προσωπικό

Ηλιόπουλος Ηλίας

Καθηγητής

4223

eliop@aua.gr

Ντούνη Ελένη Αναπλ. Καθηγήτρια 4372

douni@aua.gr

Χατζηδημητρίου Μαριάννα Αναπλ. Καθηγήτρια 4613 marianna@aua.gr
Βλαχάκης Δημήτριος Επικ. Καθηγητής 4323 dimvl@aua.gr

Κοσμίδης Νικόλαος

Επικ. Καθηγητής

4617

ncosmidis@aua.gr

Θηραίου Τριάς

Λέκτορας

4322

thireou@aua.gr

Σκαμνιώτη Παρασκευή

Λέκτορας

4645

pskamnioti@aua.gr

Kουμάντου Βασιλική

Λέκτορας 4645 koumandou@aua.gr

Παπαθανασοπούλου Αίγλη

Ε.ΔΙ.Π.

4371

ginf4paa@aua.gr

*Για πρόσβαση από εξωτερική γραμμή: 210 529 xxxx